Søk i denne bloggen

fredag 20. september 2013

"Inn I Elden" - Aina Basso

Velkommen til Sebastian Jazdzewski som er litteraturformidler ved Sandnes bibliotek som vil bidra med innlegg til bloggen. Takker og bukker for det.

For noen tid siden ble Aina Basso nominert til Nordisk Råds litteraturpris innen ungdomsbøker. Boken som har vekket interesse heter ”Inn I Elden” og bakgrunnen her er hekseprosessene i Nord-Norge.

Vi følger to unge kvinner med hver sin historie knyttet til disse hendelsene. Moren til den ene blir anklaget for å utøve trolldom, mens mannen til den andre kvinnen arbeider som fogd og prøver å motvirke den forbudte virksomheten. Inn i bildet kommer en smertefull avskjed med barndommen.

Det som kjennetegner boken er polarisering. Det beskrives to helt forskjellige verdener, to helt forskjellige kvinner og miljøer. Det refereres til fattigdom og rikdom. Det er synd og fromhet. Religion og svartekunst. Finnmark og Danmark. Og i noen fragment kan leseren ane at det ikke minst dreier seg om konflikt og spenning mellom kvinner og menn.

Realismen i boken blander seg sammen med innslag av romantisme. Men uansett hva som er dominerende, preges språket av poetisk stemning. Det føles litt som om August Strindberg (”Det røde rommet”) traff Selma Lagerlöf (”Gøsta Berlings saga”) på reise opp mot Nord og at de plutselig kom på ideen å skrive noe sammen på nynorsk (samtidig som de hørte på noen vemodige svartmetallsanger).

Tillegges at denne ungdomsboken like godt kan stå på hyllen med annen voksen litteratur.

Sebastian Jazdzewski


Dette innlegget ble først publisert på: http://sandnesbibliotek.wordpress.com/2013/08/23/inn-i-elden/
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar